PLANY INWESTYCYJNE 2018

  • -

PLANY INWESTYCYJNE 2018

NAJBLIŻSZE PLANY INWESTYCYJNE, które zostały poruszone na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej.

  1. Rozpoczęliśmy remont budynku przy plebanii. Zostały już wymurowane szczyty dachu. Obecnie dobiegają końca prace związane z wymianą poszycia dachowego. W dalszej kolejności zajmiemy się remontem pomieszczeń wewnętrznych: salki przeznaczonej na spotkania i korytarza, w którym chcemy urządzić toalety. Wiąże się to z doprowadzeniem wody do budynku i zainstalowaniem ogrzewania.
  2. Po świętach wielkanocnych zajmiemy się także remontem pomieszczenia, z którego teraz korzystają ministranci. Będzie to główna zakrystia kościoła z odzielnym wejściem zewnętrznym. W planach przewidziane jest doprowadzenie wody do zakrystii.
  3. Przed następnym sezonem grzewczym, wczesną jesienią, rozpoczniemy prace związane z poprawą ogrzewania kościoła. Wszyscy rozumiemy dobrze jak ta inwestycja jest nam potrzebna, abyśmy nie marzli gromadząc się w domu Bożym na modlitwie.
  4. Innym poważnym przedsięwzięciem jest wyłożenie kostką dziedzińca przy plebanii, wykonanie chodnika łączącego parking przy kościele z dojściem do plebanii, a także wymiana chodnika prowadzącego do kościoła. W dalszej perspektywie myślimy także o stworzeniu na łące przy kościele ogrodu z grotą Matki Bożej.

Plany są ambitne, ale myślę, że w znacznej części możliwe do zrealizowania w przeciągu tego roku. Zwracam się zatem do Was, Drodzy Parafianie, z prośbą o wsparcie finansowe w postaci kopert przy niedzielnej tacy bądź też w inny sposób. Można także dokonywać wpłat na konto parafii, podane na naszej stronie internetowej. Gorący apel o pomoc kieruję do lokalnych przedsiębiorców.

Za wszystkie Wasze dotychczasowe ofiary wyrażam ogromną wdzięczność. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność swym błogosławieństwem!

Ks. Proboszcz