4. NOCNA DROGA KRZYŻOWA A.D. 2018

Do rozpoczęcia pozostało:

02Dni 12Godzin 09Minut 47Sekund

ZGŁOSZENIE NA DROGĘ KRZYŻOWĄ – jak to zrobić?

Uwaga!

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do niedzieli 18 marca 2018 r.
Proszę nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę… 🙂

 1. Swój udział można zgłosić tradycyjnie na papierowej KARCIE UCZESTNIKA, która jest do zabrania w zakrystii.

 2. Lub drogą mailową według poniższej instrukcji:

 • Adres kontakt@parafiazabierzow.pl
 • Temat wiadomości: „ZGŁOSZENIE NA DROGĘ KRZYŻOWĄ”  – po prostu go zaznacz, skopiuj i wklej 🙂
 • Proszę podać swoje dane osobowe
  – imię, nazwisko [obowiązkowo]
  – miejscowość zamieszkania [obowiązkowo]
  – rok urodzenia [obowiązkowo]
 • Proszę napisać w jaki sposób planujesz powrócić do parafii (wybierz jedną opcję)
  – autobus
  – własny środek transportu
 • Uczestnicy niepełnoletni do niedzieli 18 marca br. dostarczają:
  – albo pisemną zgodę rodziców [wzór poniżej]
  – albo pisemne oświadczenie rodziców, że w nabożeństwie uczestniczą pod opieką osoby dorosłej [wzór poniżej]
 • Wzór zgody rodziców:
  ZGODA RODZICÓW
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podać imię i nazwisko) w 4. Nocnej Drodze Krzyżowej z Zabierzowa Bocheńskiego do Kłaja w dniu 23 marca 2018 roku. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w tej formie nabożeństwa.
  data, podpis rodzica, telefon
 • Wzór oświadczenia rodziców:
  OŚWIADCZENIE RODZICÓW
  Oświadczam, że moje niepełnoletnie dziecko (podać imię i nazwisko) uczestniczy w 4. Nocnej Drodze Krzyżowej z Zabierzowa Bocheńskiego do Kłaja w dniu 23 marca 2018 roku pod opieką (podać imię i nazwisko opiekuna).
  data i podpis rodzica, telefon

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA

Do niedzieli 18 marca br. każdy uczestnik dostarcza pisemne zobowiązanie, którego wzór znajduje się poniżej. Można wtedy również złożyć ofiarę na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz przejazdu. Sugerowana kwota to 10 zł.

 • Wzór zobowiązania:
ZOBOWIĄZANIE   UCZESTNIKA
Zobowiązuję się do zachowania Reguły Milczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, porządku i kulturalnego zachowania na całej trasie Drogi Krzyżowej.
data i podpis uczestnika

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW


CEL NOCNEJ DROGI KRZYŻOWEJ

Celem Nocnej Drogi Krzyżowej jest spotkanie z żywym Bogiem w ciszy i ciemności, milczeniu i modlitwie oraz zmęczeniu. Pokonując w nocy wyznaczoną trasę, staramy się medytować nad Męką Chrystusa i swoim życiem, zmagając się jednocześnie fizycznie i duchowo z własnymi słabościami. Uczestnictwo w nocnym nabożeństwie jest osobistą decyzją każdego, wynikającą z jego wolnej woli, a nie z jakiegokolwiek przymusu wewnętrznego lub zewnętrznego.


REGUŁA MILCZENIA

W czasie Nocnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Może ona nie być łatwa do zachowania, ale jest nieodzowna! Trwa od pierwszej do ostatniej stacji drogi krzyżowej. Wyjątkiem od tej zasady są: głośne odczytywanie rozważań, wspólny śpiew i modlitwa przy każdej stacji. Każdy, kto decyduje się na udział w tym nabożeństwie, jednocześnie zobowiązuje się do uszanowania prawa wszystkich uczestników (nie wyłączając siebie!) do głębszego przeżycia tajemnicy drogi krzyżowej i do spotkania z Bogiem w ciszy i skupieniu.


BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

Będziemy się poruszać w kilku grupach w niewielkich odstępach od siebie. Na czele każdej grupy idzie lider. Ponieważ część trasy przebiega drogami publicznymi, gdzie odbywa się ruch samochodowy, musimy iść tak, aby nie zajmować całego pasa drogi. Na początku i na końcu całej grupy pojadą w pewnej odległości samochody zabezpieczające trasę. Na moment odczytywania rozważań i modlitwy zatrzymujemy się tak, by móc dobrze wszystko słyszeć, a jednocześnie nie utrudniać ruchu na drodze. Po każdej stacji grupa w milczeniu rusza za swoim liderem.


KRZYŻ PROCESYJNY

W tym roku został przygotowany na Nocną Drogę Krzyżową specjalny duży krzyż, który w czasie przemieszczania będzie znajdował się na samym początku. Nie jest on bardzo ciężki, ale ze względu na swoje rozmiary powinno go nieść przynajmniej 5 osób. Będą to robić uczestnicy z poszczególnych grup, zmieniając się po każdej stacji. Niech każdy uczestnik przygotuje również dla siebie mały krzyż, który osobiście poniesie w czasie nabożeństwa


INTENCJA  MODLITEWNA

Główną intencją tegorocznej Nocnej Drogi Krzyżowej jest modlitwa za prześladowanych w różnych miejscach na świecie chrześcijan oraz modlitwa w intencji naszej Ojczyzny w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Niech także każdy uczestnik zapisze na kartce swoje prywatne intencje i zabierze je ze sobą. Zostaną one ofiarowane podczas Mszy świętej na zakończenie nabożeństwa.


CO ZABRAĆ?

Należy koniecznie zabrać ze sobą latarkę i odblaskową kamizelkę (lub inne odblaski), aby być dobrze widocznym. Trzeba założyć wygodne buty i ubranie odpowiednie do warunków atmosferycznych. Ponieważ przed Mszą na zakończenie będzie gorąca herbata, można według uznania mieć ze sobą jakiś prowiant.


PLAN RAMOWY

19:00 – spotkanie w kościele i podanie informacji porządkowych; ok. 19:20 rozpoczęcie nabożeństwa w kościele (nie na zewnątrz jak w poprzednich latach); ok. 24:00 – przybycie do Kłaja i możliwość skorzystania z gorącej herbaty; ok. 0:30 – Eucharystia w kościele; ok. 1:30 – powrót do parafii


POWRÓT  I CERTYFIKATY

Do parafii wracamy autobusami według wcześniej ustalonych list pasażerów. Nie zmieniamy przydzielonego autobusu, aby nie robić niepotrzebnego zamieszania. Pamiątkowe certyfikaty za udział w Nocnej Drodze Krzyżowej zostaną rozdane po zakończeniu Mszy świętej.


OFIARA

Przy oddawaniu wypełnionej „Karty Uczestnika” lub „Zobowiązania” można – według własnych możliwości i uznania – złożyć ofiarę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych i przejazdu autobusem. Sugerowana kwota ofiary to 10 zł.


TRASA DROGI KRZYŻOWEJ

Wyruszymy z naszego kościoła parafialnego w kierunku Drogi Królewskiej i przez Puszczę Niepołomicką dotrzemy do kościoła św. Józefa w Kłaju. Wizualizacja trasy poniżej: