PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

Kandydaci do Bierzmowania z klasy I i II gimnazjum!

Spotkanie w salce z p. Agnieszką Kmiecik będzie 3 czerwca br. Klasa I przychodzi na godz. 9:00, a klasa II na godz. 10:00.


NABOŻEŃSTWA  CZWARTOPIĄTKOWE  2016/2017  –  Godzina 19:00

30.09.2016Msza ŚwiętaWprowadzenie do Darów Ducha Świętegozobacz zdjęcia 

28.10.2016 – RóżaniecDar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością zobacz zdjęcia 

25.11.2016Msza Święta Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary zobacz zdjęcia  

23.12.2016Msza Święta Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje zobacz zdjęcia

27.01.2017 – Msza Święta Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie zobacz zdjęcia

 24.02.2017 – Msza Święta Dar  Pobożności – by doskonalić relację z Bogiem i ludźmi zobacz zdjęcia 

24.03.2017 – Nocna Droga Krzyżowa Dar Męstwa – by bronić wartości – zobacz relację

28.04.2017 – Msza święta Dar Bojaźni Bożej – by być ufnym zobacz zdjęcia 

golab 26.05.2017 – Msza święta
>>Maryja pełna Darów Ducha Świętego<<


DEKLARACJA-DO-LINKUDZIENNICZEK DUCHOWEJ
PRACY NAD SOBĄ
pobierz plik do druku


Skomentuj