PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Spotkanie dla rodziców dzieci z klasy trzeciej w sprawie przygotowania do I Komunii świętej będzie w niedzielę (24.09) po Mszy świętej o godz. 15:00 w kościele.



TABELKA DZIENNICZKA DUCHOWEGO
DEKLARACJA-DO-LINKU
Kliknij na ikonę obok, pobierz plik, wydrukuj, wytnij i wklej do swojego „Duchowego Dzienniczka”


 


Zrzut tablicy dla klasy III A 🙂


PIOSENKI

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się.
Niechaj Twa łaska mi pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref.: Przyjdź do mnie, Panie,
mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie,
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Ref.: Przyjdź do nas, Panie,
nasz dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do nas, Panie,
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.


To przykazanie ja dziś daję Wam
Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was
A wtedy wszyscy poznają żeście moi,
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.


Wierzymy Panie, że nadejdzie czas
Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami
a miłość wzajemna nas ocali.

Pokoju wtedy Panie dasz nam dar
Który nam obiecałeś,obfity ze wszech miar
A wtedy poznasz Panie żeśmy Twoi
Bo miłość wzajemną mieć będziemy.

To przykazanie ja dziś daję Wam
Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was.
A wtedy wszyscy poznają żeście moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.
I kiedy wszyscy, uwierzą razem z nami,
A miłość wzajemna nas ocali.

A wtedy poznasz, o Panie Żeśmy Twoi,
bo miłość wzajemną mieć będziemy.


1. Jezus przez życie mnie wiedzie,
daje mi silne swe dłonie,
Kroczy przede mną na przodzie
i drogę wskazuje mi wciąż.

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym,
Jezus jest mym Zbawicielem,
zawsze chcę przebywać z Nim.

2. On mnie obdarzył pokojem,
duszę nieczułą poruszył,
Miłość i radość dał swoją
i w serce nadzieję mi wlał.

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem …

3. Krzyża ciężkiego ramiona
gniotły Mu barki straszliwie,
Potem za grzechy me skonał,
bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem …


1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
Ref.: Ave, Ave …

3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej.
Ref.: Ave, Ave …

4. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj.
Ref.: Ave, Ave …

5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
Poczęciem Niepokalanym jestem Ja.
Ref.: Ave, Ave …

6. O, gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.
Ref.: Ave, Ave …

 

 



Skomentuj