PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ ZOSTAŁO JESZCZE: 

60dni 03godzin 54minut 26sekund


TO JUŻ UMIEM, TO JUŻ ZNAM! 

PRZYKAZANIE BOŻE I

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje człowiekowi, aby pamiętał o Nim jako swoim Stwórcy, zawsze Go kochał, ufał Mu i oddawał mu chwałę oraz stawiał go w swoim życiu na pierwszym miejscu.

Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie dba o swoją wiarę, zapomina o Panu Bogu w modlitwie, kto wierzy w przesądy, zabobony i horoskopy, a także nie szanuje rzeczy i miejsc poświęconych.


PRZYKAZANIE BOŻE II

W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy Imię Boże oraz imiona świętych wymawiali z należną czcią oraz okazywali szacunek w słowach i czynach dla wszystkiego, co jest święte.

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto Imię Boże lub imiona świętych wymawia lekkomyślnie, w żartach lub w gniewie, kto przeklina oraz nadużywa imienia Boga i świętych, niepotrzebnie lub fałszywie przysięgając.


PRZYKAZANIE BOŻE III

W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje dla  naszego dobra, abyśmy świętowali niedzielę oraz inne dni świąteczne przez udział we Mszy świętej i powstrzymanie się od  niekoniecznych prac.

Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto w  niedzielę i dni świąteczne pracuje bez koniecznej potrzeby oraz bez ważnego powodu opuszcza niedzielną i świąteczną Mszę świętą.


PRZYKAZANIE BOŻE IV

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy kochali i szanowali naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz pamiętali o nich w modlitwie.

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz sprawia im przykrość lub martwi ich swoim postępowaniem, a także nie modli się za nich.


PRZYKAZANIE BOŻE V

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować zdrowie oraz życie fizyczne i duchowe swoje i innych ludzi. A także chce byśmy szanowali zwierzęta i całą przyrodę.

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto niepotrzebnie naraża życie lub zdrowie swoje i innych, kto zabija drugiego człowieka, kto gniewa się i nie chce przebaczyć, a także ten, kto męczy zwierzęta i niszczy przyrodę.


PRZYKAZANIE BOŻE VI

W szóstym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować ciało człowieka jako piękne i święte, dlatego też dał człowiekowi poczucie wstydu. To przykazanie stoi również na straży szczęścia małżeństwa, rodziny i dzieci.

Przeciw szóstemu przykazaniu grzeszy ten, kto w słowach, myślach i uczynkach zachowuje się bezwstydnie wobec siebie lub innych, kto ogląda nieskromne filmy lub zdjęcia lub podgląda innych. Grzeszy również ten, kto zdradza lub opuszcza swoją żonę lub męża.


PRZYKAZANIE BOŻE VII

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy szanowali własność zarówno swoją jak i innych, a także rzeczy społeczne oraz nie przywłaszczali sobie własności cudzej, nie oszukiwali innych i oddawali rzeczy pożyczone.

Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swojej własności, kto kradnie cudzą własność lub ją bezmyślnie niszczy, kto oszukuje innych lub nie oddaje pożyczonych przedmiotów i pieniędzy.


PRZYKAZANIE BOŻE VIII

W ósmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować prawdę oraz dobre imię swoje i naszych bliźnich i zachować tajemnicę.

Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy ten, kto kłamie, nie zachowuje tajemnicy, plotkuje, obmawia lub oczernia bliźniego.


PRZYKAZANIE BOŻE IX i X

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy rozwijali w sobie dobre pragnienia oraz starali się panować nad swoimi zachciankami, pożądaniami i złymi myślami

Przeciwko dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy ten, kto dąży do złych czynów, kto jest wciąż zazdrosny, chciwy i nieżyczliwy dla innych.


TABELKA DZIENNICZKA DUCHOWEGODEKLARACJA-DO-LINKU
Kliknij na ikonę obok, pobierz plik, wydrukuj, wytnij i wklej do swojego „Duchowego Dzienniczka”


PIOSENKI

Czekam na Ciebie, dobry Boże,

Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się.
Niechaj Twa łaska mi pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref.: Przyjdź do mnie, Panie,
mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie,
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Ref.: Przyjdź do nas, Panie,
nasz dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do nas, Panie,
Przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.


Jezus przez życie mnie wiedzie,

daje mi silne swe dłonie,
Kroczy przede mną na przodzie
i drogę wskazuje mi wciąż.

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym,
Jezus jest mym Zbawicielem,
zawsze chcę przebywać z Nim.

2. On mnie obdarzył pokojem,
duszę nieczułą poruszył,
Miłość i radość dał swoją
i w serce nadzieję mi wlał.

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem …

3. Krzyża ciężkiego ramiona
gniotły Mu barki straszliwie,
Potem za grzechy me skonał,
bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem …


Po górach, dolinach rozlega się dzwon,

Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
Ref.: Ave, Ave …

3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej.
Ref.: Ave, Ave …

4. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj.
Ref.: Ave, Ave …

5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
Poczęciem Niepokalanym jestem Ja.
Ref.: Ave, Ave …

6. O, gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.
Ref.: Ave, Ave …


To przykazanie ja dziś daję Wam

Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was
A wtedy wszyscy poznają żeście moi,
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.

Wierzymy Panie, że nadejdzie czas
Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami
a miłość wzajemna nas ocali.

Pokoju wtedy Panie dasz nam dar
Który nam obiecałeś,obfity ze wszech miar
A wtedy poznasz Panie żeśmy Twoi
Bo miłość wzajemną mieć będziemy.

To przykazanie ja dziś daję Wam
Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was.
A wtedy wszyscy poznają żeście moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.
I kiedy wszyscy, uwierzą razem z nami,
A miłość wzajemna nas ocali.

A wtedy poznasz, o Panie Żeśmy Twoi,
bo miłość wzajemną mieć będziemy.
 


LIST DO RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Drodzy Rodzice!

Przy całym wysiłku Szkoły i Kościoła, nie istnieje proces wychowawczy bez Waszego udziału. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania oraz wsparci łaską sakramentu małżeństwa, jesteście także zobowiązani do troski o religijne wychowanie dzieci. Rodzina, którą tworzycie, może i powinna czuć się domowym Kościołem. Stąd tak ważna jest łączność z parafią, w której odbywa się m.in. przygotowanie do przyjęcia sakramentów.

Ten list nie jest niegrzeczną ingerencją w Wasze prywatne sprawy, lecz troską i uzasadnionym apelem do Was, abyście odważnie i chętnie zaangażowali się w przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i jego pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Nauka religii to nie tylko zbiór informacji o Bogu, to przede wszystkim pomoc w ożywieniu wiary, w nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.

Drodzy Rodzice, chciałbym Was prosić:

  • – zapoznajcie się z treścią katechizmu Waszego dziecka,
  • – organizujcie życie w domu tak, by dziecko miało możność uczenia się katechizmu i roztropnie mu w tym pomagajcie,
  • – rozmawiajcie z dzieckiem na tematy lekcji religii, czytajcie z nim Pismo Święte,
  • – uczcie dziecko mieć czas dla Pana Boga, uczęszczajcie z nim na Msze św. i nabożeństwa,
  • – dbajcie o dobrą atmosferę domu rodzinnego.

       Dzieci przypominają gabkę wchłaniającą w siebie klimat rodzinnego domu. Atmosfera jak panuje w domu jest wynikiem wielu elementów. Wszystkie muszą być dobre, aby atmosfera była dobra. Bo przecież chór nie zabrzmi poprawnie, jeśli choć jeden śpiewak będzie fałszował. Pragnę wskazać na te elementy, od których najczęściej zależy dobre wychowanie dziecka do Komunii Świętej.

  1. Nauczyć dziecko dostrzegać dobro i dać dobry przykład. Wartościowy przykład znaczy więcej niż dziesięć słów, a zły przykład niweczy i sto słów. Wychowuje się nie tylko przez to, co się umie, co się wie, lecz nade wszystko przez to kim się jest. Ogromną rolę spełnia świadectwo Waszego życia chrześcijańskiego, wierność wyznawanym wartościom.
  2. Okazać dziecku miłość. Ci, którzy nie byli w dzieciństwie właściwie kochani często w późniejszym życiu mają poczucie mniejszej wartości, osamotnienia, odrzucenia, przeżywają różnego rodzaju lęki. Wychowanie, w którym jest dużo miłości ze strony rodziców, przyczynia się do harmonijnego rozwoju dziecka.
  3. Mieć czas dla dziecka. Starajcie się nie być zmęczonymi na tyle, aby zabrakło siły i czasu na cierpliwe wysłuchanie dziecka. Gdy zabraknie rozmów z rodzicami dziecko zacznie się radzić innych ludzi, którzy nie mają obowiązku kochać je i rozumieć tak, jak kocha i rozumie matka i ojciec.

Drodzy Rodzice, proszę, przeżywajcie aktywnie razem ze swoim dzieckiem rok przygotowania pierwszokomunijnego w parafii. Podjęcie z Waszej strony starań i współpraca z parafią świadczą o odpowiedzialności, jaką ponosimy wspólnie za wtajemniczanie eucharystyczne dziecka.

Bóg niech błogosławi Waszym wysiłkom wychowawczym.

Ks. Proboszcz Piotr Studnicki

 Skomentuj