WIZYTA DUSZPASTERSKA

  • -

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Plan kolędy do 25 stycznia jest następujący:

  • poniedziałek 15 stycznia od 9.00 –Łąki cz. I dokończenie kolędy z 8 I
  • wtorek 16 stycznia od 8.30 –Zabierzów Centrum 
  •  środa 17 stycznia od 8.30 – Nowa Wieś
  • czwartek 18 stycznia od 8.30 –Zakrzeniec
  • piątek 19 stycznia od 8.30 – Łąki III i os. Centralne
  • poniedziałek 22 stycznia 0d 8.30 – Zaborcze do państwa Fiemów
  • wtorek 23 stycznia od 8.30 –Uliczka
  • środa 24 stycznia od 8.30 –Skotnica,   od 15.00 – os. Młodości  
  •  czwartek 25 stycznia od 8.30 – dokończenie rejonu Zaborcze