WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

  • -

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Na wypominki roczne będziemy przyjmować od 1 października. Przy składaniu wypominek prosimy zaznaczyć przed którą z Mszy niedzielnych mają być odczytane.