KLASA 7 – MATERIAŁY I INFORMACJE

Część A

 1. Co to jest objawienie Boże?
 2. Kiedy objawienia prywatne są prawdziwe?
 3. Co to jest kanon Pisma Świętego?
 4. Wymień rodzaje ksiąg Pisma Świętego.
 5. Wymień etapy powstawania Biblii.
 6. Kto jest autorem Pisma Świętego?
 7. Jak możemy skutecznie pomóc zmarłym?
 8. Co to jest dekalog?
 9. Wymień zwyczaje adwentowe.

 Część B

 1. Co nam Pan Bóg nakazuje w  I przykazaniu?
  Co jest grzechem przeciw I przykazaniu?
 2. Co nam Pan Bóg nakazuje w  II przykazaniu?
  Co jest grzechem przeciw II przykazaniu?
 3. Co nam Pan Bóg nakazuje w  III przykazaniu?
  Co jest grzechem przeciw III przykazaniu?
 4. Co nam Pan Bóg nakazuje w IV przykazaniu?
  Co jest grzechem przeciw IV przykazaniu?
 5.  Co nam Pan Bóg nakazuje w V przykazaniu?
  Co jest grzechem przeciw V przykazaniu?