PUNKTACJA – 2017

Służenie na Mszy świętej niedzielnej:

  • na swoim dyżurze           + 2

  • nieobecność                      – 2

  • na innej Mszy świętej     + 1

Służenie na Mszy świętej w tygodniu:

  • na swoim dyżurze         + 2

  • nieobecność                    – 2

  • na innej Mszy świętej + 2

Służenie na Nabożeństwach        + 1

Obecność na zbiórkach i próbach:

  • obecność           + 3

  • nieobecność      – 3


Skomentuj