KLASA 6 – MATERIAŁY I INFORMACJE

Powtórka wiadomości – kl. VI


Pytania i odpowiedzi:

 1. Patronami klasy 6 są…

   Święty Maksymilian Maria Kolbe i święty Stanisław, biskup i męczennik.

 2. Czego uczą nas nasi święci patronowie?

   Uczą nas jak żyć i bronić swojej wiary oraz jak nie dać się zwyciężyć złu ale zło zwyciężaj dobrem.

 3. Napisz jedną zwrotkę pieśni Przyjdź Duchu Święty.

 4. Wymień znaki Ducha Świętego podczas jego zstąpienia na Apostołów.

  Szum, uderzenie gwałtownego wiatru, języki jakby z ognia, mówienie różnymi językami.

 5. Jaka była reakcja apostołów po zesłaniu Ducha Świętego?

  Mówili obcymi językami, głosili z odwagą Słowo Boże, dawali świadectwo o Jezusie, wzywali do nawrócenia i przyjęcia chrztu, obiecywali Ducha Świętego.

 6. Gdzie poznajemy obecność Ducha Świętego?

   Piśmie świętym, w ustnej Tradycji Kościoła, w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, w Jego darach i charyzmatach, w modlitwie.

 7. Wymień nazwy Ducha Świętego które spotykamy w Piśmie Świętym.

  Duch Prawdy, Pocieszyciel, Paraklet.

 8. Co oznacza określenie łamanie chleba?

   Może oznaczać zwykły posiłek lub w przypadku pierwszych chrześcijan Eucharystię czyli Mszę świętą.

 9. Kto tworzył pierwotny Kościół jerozolimski?

   Apostołowie, niewiasty wraz z Maryją, krewni Jezusa, Żydzi, którzy przyjęli wiarę w Jezusa.

 10. Co było najważniejszym momentem w życie wspólnoty pierwszych chrześcijan?

   Łamanie chleba czyli Eucharystia.

 11. Na czym polega prymat Świętego Piotra Apostoła?

  Jezus ustanowił go swoim zastępcą na ziemi.

 12. Kim jest każdy kolejny papież?

  Następcą Świętego Piotra.

 13. Jak się nazywa spotkanie kardynałów, na którym wybierają spośród siebie nowego papieża?

   Konklawe.

 14. Wymień cztery najważniejsze przymioty Kościoła.

   Jeden, święty, powszechny, apostolski.

 15. Co oznacza że kościół jest jeden?

  Chrystus założył tylko jedną wspólnotę ludzi wierzących w jednego Boga, przyjmujących jeden chrzest, wyznających tę samą wiarę.

 16. Co oznacza że kościół jest święty?

  Ponieważ twórcą Kościoła jest święty Bóg, w kościele działa Duch Święty oraz przyjmujemy sakramenty święte, które udzielają na łaski uświęcającej.

 17. Co oznacza że kościół jest powszechny?

  Powszechny, inaczej katolicki, to znaczy, że mogą do niego należeć osoby różnych krajów, kultur, języków i czasów.

 18. Co oznacza że kościół jest apostolski?

   To znaczy, że jest oparty na wierze i nauczaniu 12 Apostołów, których wybrał Jezus.

 19. Co to jest tajemnica świętych obcowania?

  Duchowa łączność pomiędzy trzema częściami Kościoła.

 20. Kto uczestniczy w tajemnicy świętych obcowania?

  Święci w niebie, dusze w czyśćcu, ludzie ochrzczeni na ziemi.

 21. Co to znaczy, że ktoś jest namaszczony przez Boga?

  To znaczy wybrany przez niego do spełniania specjalnego zadania w imieniu Boga dla jego ludu.

 22. Kto otrzymywał w Starym Testamencie specjalne namaszczenie od Boga?

   Prorocy, królowie i kapłani.

 23. Kto spełnia te trzy funkcje jednocześnie?

  Jezus Chrystus, który jest prawdziwy Mesjaszem, czyli namaszczony przez Boga.

 24. Od którego momentu każdy z nas ma udział w potrójnej misji Chrystusa?

   Od momentu Chrztu świętego.


Punktacja za poszczególne pytania:

 1. Patronami klasy 6 są …………………………………………………………………………………………………….. [4 pkt.]

 2. Czego uczą nas nasi święci patronowie? [4 pkt.]

 3. Napisz jedną zwrotkę pieśni Przyjdź Duchu Święty. [4 pkt.]

 4. Wymień znaki Ducha Świętego podczas jego  zstąpienia na apostołów. [4 pkt.]

 5. Jaka była reakcja apostołów po zesłaniu Ducha Świętego? [6 pkt.]

 6. Gdzie poznajemy obecność Ducha Świętego? [5 pkt.]

 7. Wymień nazwy Ducha Świętego które spotykamy w Piśmie Świętym. [3 pkt.]

 8. Co oznacza określenie łamanie chleba? [2 pkt.]

 9. Kto tworzył pierwotny Kościół jerozolimski? [5 pkt.]

 10. Co było najważniejszym momentem w życiu wspólnoty pierwszych chrześcijan? [2 pkt.]

 11. Na czym polega prymat Świętego Piotra Apostoła? [1 pkt.]

 12. Kim jest każdy kolejny papież? [1 pkt.]

 13. Jak się nazywa spotkanie kardynałów, na którym wybierają spośród siebie nowego papieża? [1 pkt.]

 14. Wymień cztery najważniejsze przymioty Kościoła. [4 pkt.]

 15. Co oznacza że kościół jest jeden? [4 pkt.]

 16. Co oznacza że kościół jest święty? [4 pkt.]

 17. Co oznacza że kościół jest powszechny? [4 pkt.]

 18. Co oznacza że kościół jest apostolski? [2 pkt.]

 19. Co to jest tajemnica świętych obcowania? [2 pkt.]

 20. Kto uczestniczy w tajemnicy świętych obcowania? [3 pkt.]

 21. Co to znaczy, że ktoś jest namaszczony przez Boga? [2 pkt.]

 22. Kto otrzymywał w Starym Testamencie specjalne namaszczenie od Boga? [3 pkt.]

 23. Kto spełnia te trzy funkcje jednocześnie? [3 pkt.]

 24. Od którego momentu każdy z nas ma udział w potrójnej misji Chrystusa? [1 pkt.]

RAZEM 74 pkt. /bdb: 67-74 pkt. /db: 52-66 pkt. /dst: 37-51 pkt. /dop: 22-36 pkt. /ndst: 0-21 pkt.