KLASA 8 – MATERIAŁY I INFORMACJE

 1. Czyim dziełem jest prawo moralne? (1)

 2. Jak brzmi najbardziej uniwersalna zasada postępowania? (1)

 3. Wymień 4 własności prawa moralnego. (4)

 4. Co to jest grzech? (1)

 5. Jakie są dwa rodzaje grzechów? (2)

 6. Jakie trzy elementy należy wziąć pod uwagę, aby ocenić, że coś jest dobre lub złe? (3)

 7. Wymień cztery zadania ludzkiego sumienia. (4)

 8. Co przeciwstawia się naszemu sumieniu? (1)

 9. Wymień przynajmniej cztery rzeczy, które pomagają nam kształtować nasze sumienie. (4)

 10. Co to jest łaska Boża? (1)

 11. Wymień 2 rodzaje łaski Bożej. (2)

 12. Czym są dla nas święci w niebie? (2)

 13. Wymień przynajmniej dwa skutki korzystania ze spowiedzi świętej. (2)

 14. Wymień przynajmniej dwa skutki przyjmowania Komunii świętej. (2)