PUNKTACJA ZA SŁUŻENIE

Służenie na MSZY ŚWIĘTEJ 

W NIEDZIELĘ

  • na swoim dyżurze + 2 punkty

  • nieobecność – 2 punkty

  • na innej Mszy świętej     0 punktów

W TYGODNIU

  • na swoim dyżurze + 2 punkty

  • nieobecność – 2 punkty

  • na innej Mszy świętej + 2 punkty


Służenie na NABOŻEŃSTWACH

  • + 2 punkty


ZBIÓRKI  i  PRÓBY ASYSTY

  • obecność + 3 punkty

  • nieobecność – 3 punkty

 


Skomentuj