Wierzę w Kościół Chrystusowy

Kościół katolicki to Kościół chwalebny (triumfujący w niebie), cierpiący (oczyszczający się w czyśćcu) i my, wszyscy biedni grzesznicy pielgrzymujący na ziemi, którzy potrzebujemy Jego miłosierdzia.