Jedno mnie tylko trzyma, to jest Komunia Święta, z niej czerpię siłę, w niej moja moc. (…) Jezus utajony w Hostii jest mi wszystkim. Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę światło (…). Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie miała w sercu Eucharystii” (św. Faustyna, Dz. 1037).