Dobrego tygodnia z Maryją

Każda dana nam łaska przechodzi przez trzy źródła, to jest od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy i od Dziewicy Maryi do nas (św. Bernardyn ze Sieny)