Dzięki tym trzem trwa wiara: modlitwa, post i miłosierdzie. Kto posiada tylko jedno z trzech, nie posiada żadnego (św. Piotr Chryzolog).