Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja w Magnificat – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i, że święte jest Jego imię.