Wierzę w Kościół Chrystusowy

Droga Kościoła przebiega przez serce człowieka, tam jest ukryte miejsce zbawczego spotkania z Duchem Świętym (św. Jan Paweł II)