PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

SAKRAMENT DUCHA ŚWIĘTEGO


24 II 2023, godzina 18.00 – Msza św. z udziałem uczniów klas VIII i VII.

20 I 2023, godzina 18.00 – Msza św. z udziałem uczniów klas VIII i VII.

14 XII 2022, godz. 18.00  Msza św. za Ojczyznę z udziałem uczniów klas VIII i VII.

11 XII 2022, ok. godz. 15.50  spotkanie z Rodzicami uczniów klas VIII.

10 XII 2022, godz. 10.30 – spotkanie w  salce dla uczniów klasy VIII.

25 XI 2022, godzina 18.00 – Msza św. z udziałem uczniów klas VIII i VII.

19 XI 2022godz. 10.30 – spotkanie w  salce dla uczniów klasy VII.

21 X 2022, godzina 17.30  Różaniec i Msza św. ku czci św. Jana Pawła II

9 X 2022, ok. godz. 15.50 – spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII.

2 X 2022, godzina 15.00  Msza św. i procesja różańcowa (klasy VII i VIII) oraz

spotkanie z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

23 IX 2022, godzina 18.00  Msza św. rozpoczynająca przygotowanie do

sakramentu bierzmowania uczniów klas VII i VIII.


ŚWIADECTWO WIARY:

1. Z całego życia uczynić modlitwę – modlitwa otwiera drzwi Bogu, jest tamą chroniącą przed zalewem zła.

2. Rozwijać przyjaźń z Jezusem: troska o regularną spowiedź – tylko grzech jest nieszczęściem; częsta Komunia święta.

3. Żyć na co dzień miłością Chrystusową.

4. Rzetelnie i sumiennie pogłębiać wiedzę religijną.

5. Podejmować krzyż pracy nad sobą. 

 


DEKLARACJA KANDYDATA Z VII KLASY

DEKLARACJA KANDYDATA Z VIII KLASY


Skomentuj