PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

SAKRAMENT DUCHA ŚWIĘTEGO


20 IV (sobota), godzina 11.00  UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA (Biskup Janusz Mastalski)

19 IVgodzina 17.00  SPOWIEDŹ

15-16 IV 2024 (poniedziałek, wtorek), godz. 18.30 PRÓBY W KOŚCIELE

12 IV 2024, godz. 18.00 –  Msza św. dla uczniów klas VIII oraz ich rodziców. Wręczenie krzyży.              

6 IV 2024, godzina 11.00  Spotkanie w salce z uczniami klas VIII.

22 III 2024, godz. 17.15 – Droga Krzyżowa i Msza św. z udziałem uczniów klas VI, VII i VIII.

MISJE ŚWIĘTE w Wielkim Poście

8 XII 2023, godz. 18.00  Msza św. z udziałem uczniów klas VIII i VII.

24 XI 2023, godzina 18.00 – Msza św. z udziałem uczniów klas VIII i VII.

27 X 2023, godzina 17.30  Różaniec i Msza św. z udziałem  uczniów klas VII i VIII

15 X 2023, ok. godz. 15.50 – spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII.

1 X 2023, godzina 15.00  Msza św. i procesja różańcowa (klasy VII i VIII) .

22 IX 2023, godzina 18.00  Msza św. rozpoczynająca przygotowanie do

sakramentu bierzmowania uczniów klas VII i VIII.


ŚWIADECTWO WIARY:

1. Z całego życia uczynić modlitwę – modlitwa otwiera drzwi Bogu, jest tamą chroniącą przed zalewem zła.

2. Rozwijać przyjaźń z Jezusem: troska o regularną spowiedź – tylko grzech jest nieszczęściem; częsta Komunia święta.

3. Żyć na co dzień miłością Chrystusową.

4. Rzetelnie i sumiennie pogłębiać wiedzę religijną.

5. Podejmować krzyż pracy nad sobą. 

 


DEKLARACJA KANDYDATA Z VII KLASY

DEKLARACJA KANDYDATA Z VIII KLASY


Skomentuj