PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

SAKRAMENT DUCHA ŚWIĘTEGO


KONFERENCJA

26 XI 2021, godzina 18.00Msza św. z udziałem uczniów klas VIII i VII.

22 X 2021, godzina 17.30 – Różaniec i Msza św. ku czci św. Jana Pawła II

z udziałem uczniów klas VIII i VII.

10 X 2021, ok. godz. 16.00 – spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII.

3 X 2021, godzina 15.00 – Msza św. i procesja różańcowa (klasy VII i VIII).

17 IX 2021, godzina 18.00 – Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki,

patrona młodzieży. Uroczyste rozpoczęcie przygotowania

do sakramentu bierzmowania uczniów klas VII i VIII.


ŚWIADECTWO WIARY:

1. Z całego życia uczynić modlitwę – modlitwa otwiera drzwi Bogu, jest tamą chroniącą przed zalewem zła.

2. Rozwijać przyjaźń z Jezusem: troska o regularną spowiedź – tylko grzech jest nieszczęściem; częsta Komunia święta.

3. Żyć na co dzień miłością Chrystusową.

4. Rzetelnie i sumiennie pogłębiać wiedzę religijną.

5. Podejmować krzyż pracy nad sobą. 

 


DEKLARACJA KANDYDATA


Skomentuj