PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

SAKRAMENT DUCHA ŚWIĘTEGO


15 V 2021, spotkanie w salce z młodzieżą z Zabierzowa Bocheńskiego (godz. 10.00 – pierwsze 10 osób, godz. 11.00 – pozostałe osoby)

8 V 2021, godzina 11:00 – spotkanie w kościele, a po nim spotkanie w salce z młodzieżą z Woli Zabierzowskiej 

5 V 2021, godzina 16:00 – Nabożeństwo Pokutne ze spowiedzią świętą 

25 IV 2021, godzina 16:00 – spotkanie dla rodziców klas VIII. 

23 IV 2021, godzina 18:30 – Nabożeństwo Słowa Bożego (KONFERENCJAkliknij)

23 X 2020, godzina 17:30 – Różaniec i Msza Święta z udziałem uczniów klas VIII i VII (odwołane z powodu pandemii).

11 X 2020, godzina 16:00 – spotkanie dla rodziców klas VIII.

4 X 2020, godzina 15:00 – Msza Święta i procesja różańcowa.

18 IX 2020, godzina 18:00 – święto  św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
Uroczyste rozpoczęcie przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów klas VIII i VII.

 

ŚWIADECTWO WIARY:

1. Z całego życia uczynić modlitwę – modlitwa otwiera drzwi Bogu, jest tamą chroniącą przed zalewem zła.

2. Rozwijać przyjaźń z Jezusem: troska o regularną spowiedź – tylko grzech jest nieszczęściem; częsta Komunia święta.

3. Żyć na co dzień miłością Chrystusową.

4. Rzetelnie i sumiennie pogłębiać wiedzę religijną.

5. Podejmować krzyż pracy nad sobą. 


DEKLARACJA KANDYDATA


Skomentuj