PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

SAKRAMENT DUCHA ŚWIĘTEGO


23 X 2020, godzina 17:30 – Różaniec i Msza Święta z udziałem uczniów klas VIII i VII (przynieść ze sobą Niezbędnik bierzmowanego).

11 X 2020, godzina 16:00 – spotkanie dla rodziców klas VIII.

4 X 2020, godzina 15:00 – Msza Święta i procesja różańcowa.

18 IX 2020, godzina 18:00 – święto  św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
Uroczyste rozpoczęcie przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów klas VIII i VII.

ŚWIADECTWO WIARY:

1. Z całego życia uczynić modlitwę – modlitwa otwiera drzwi Bogu, jest tamą chroniącą przed zalewem zła.

2. Rozwijać przyjaźń z Jezusem: troska o regularną spowiedź – tylko grzech jest nieszczęściem; częsta Komunia święta.

3. Żyć na co dzień miłością Chrystusową.

4. Rzetelnie i sumiennie pogłębiać wiedzę religijną.

5. Podejmować krzyż pracy nad sobą. 


DEKLARACJA KANDYDATA


Skomentuj