PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

Informacje dla rodziców kandydatów do Bierzmowania
podane na spotkaniu w niedzielę 14 października 2018 r.

 Termin Bierzmowania – jeszcze nieustalony (prawdopodobnie po Wielkanocy 2019)

 • teraz będzie co roku w ósmej klasie
 • przygotowanie trwa dwa lata – niekoniecznie w 7 i 8 klasie (jeśli ktoś zaniedba sprawę to nawet w I ponadpodstawowej)
 • zgłoszenia do końca października 2018 – wypełniona deklaracja kandydata

Wymagania:

 • udział w Mszy świętej w każdą niedzielę
 • korzystanie ze spowiedzico miesiąc (praktyka I piątków)
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w parafii (lub szkole potwierdzenie od katechety)
 • udział w katechezie szkolnej – opinia katechety – dotyczy szkół spoza parafii („moda na wypisywanie się”!)
 • obecność na spotkaniach w salce w swojej grupie (sobota 9:00 VIII, 10:00 3a, 11:00 3b)  terminy będą podane wkrótce
 • obecność na nabożeństwach w kościele:
  • W 4. Piątki miesiąca – 18:00obecność na każdym
  • Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Nabożeństwa Majowe – minimum po 4 obecności
  • Droga krzyżowa, Gorzkie żale – minimum po 2 obecności
 • zaległości z pierwszego roku przygotowania trzeba nadrobić!

Dzienniczek Duchowej Pracy nad Sobą:

Obecność:

 • będzie sprawdzana na spotkaniach w salce i dodatkowych nabożeństwa w kościele
 • listy obecności znajdują się w zakrystii
 • po nabożeństwie trzeba osobiście zgłosić swoją obecność księdzu w zakrystii
 • obecność na Mszy niedzielnej i spowiedź nie będzie odnotowywana na liście

Uwaga! Powyższe kryteria jeszcze nie decydują o dopuszczeniu kandydata do Bierzmowania! (Brak dojrzałej postawy, tzw. „zaliczanie” nabożeństw, brak zaangażowania w katechezę szkolną np. nieprowadzenie zeszytu, brak udziału w dyżurze liturgicznym itp., niewłaściwe zachowanie na innych lekcjach, a także poza szkołą mogą wpłynąć na odroczenie terminu Bierzmowania.)

Nabożeństwa w kościele w 4. Piątki miesiąca:

 • 09.2018 – godz. 18:00 – Msza święta na rozpoczęcie przygotowania (otrzymali deklaracje)
 • 10.2018 – godz. 17:30 – Nabożeństwo Różańcowe, godz. 18:00 – Msza święta (uroczyste oddanie deklaracji)
 • 11.2018 – godz. 18:00 – Msza święta
 • 12.2018 – godz. 18:00 – Msza święta (z okazją do spowiedzi przedświątecznej o godz. 17:30)

Metryki chrztu:

 • ochrzczeni poza naszą parafią dostarczą metryki do Świąt Bożego Narodzenia

Świadek Bierzmowania:

 • najlepiej rodzice chrzestni – ojciec lub matka chrzestna
 • muszą być wierzący i praktykujący, czyli mogą i korzystają z sakramentów świętych

Imię do Bierzmowania:

 • najlepiej własne imię z Chrztu świętego (pogłębienie relacji z patronem chrzcielnym)
 • jeśli jest niechrześcijańskie (nie ma świętego Patrona) to trzeba wybrać nowe
 • umieć opowiedzieć o swoim Patronie i uzasadnić wybór

Informacje na temat przygotowania do Bierzmowania:

 • w ogłoszeniach parafialnych
 • w gablotce przy kościele
 • na parafialnej stronie internetowej parafiazabierzow.pl

 


DEKLARACJA-DO-LINKUDZIENNICZEK DUCHOWEJ
PRACY NAD SOBĄ
pobierz plik do druk


Skomentuj