PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – 28 CZERWCA

Spotkania w szkole

Wola Zabierzowska:

1, 8, 15 VI – godz. 8.00 (2×45 min)

Zabierzów Bocheński:

Kl. III a: 9, 18, 23 VI – godz. 8.00 (2×45 min)

Kl. III b: 10, 19, 24 VI – godz. 8.00 (2×45 min)


Spotkania w kościele: 22, 23, 24 VI – godz. 16.30

Pierwsza Spowiedź:

26 VI (piątek) – godz. 16.30

UROCZYSTOŚĆ KOMUNIJNA:

28 VI (niedziela) – godz. 10.30 (przy krzyżu misyjnym)

Biały Tydzień: od 29 VI do 3 VII – godz. 18.00

***

Prosimy Rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę, pomoc przy powtarzaniu Małego Katechizmu i wyjaśnianiu prawd wiary, a przede wszystkim o dawanie przykładu chrześcijańskiego życia.

Ksiądz Proboszcz wraz z Katechetkami


TO JUŻ UMIEM, TO JUŻ ZNAM!  


PRZYKAZANIE BOŻE I

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje człowiekowi, aby pamiętał o Nim jako swoim Stwórcy, zawsze Go kochał, ufał Mu i oddawał mu chwałę oraz stawiał go w swoim życiu na pierwszym miejscu.

Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie dba o swoją wiarę, zapomina o Panu Bogu w modlitwie, kto wierzy w przesądy, zabobony i horoskopy, a także nie szanuje rzeczy i miejsc poświęconych.


PRZYKAZANIE BOŻE II

W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy Imię Boże oraz imiona świętych wymawiali z należną czcią oraz okazywali szacunek w słowach i czynach dla wszystkiego, co jest święte.

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto Imię Boże lub imiona świętych wymawia lekkomyślnie, w żartach lub w gniewie, kto przeklina oraz nadużywa imienia Boga i świętych, niepotrzebnie lub fałszywie przysięgając.


PRZYKAZANIE BOŻE III

W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje dla  naszego dobra, abyśmy świętowali niedzielę oraz inne dni świąteczne przez udział we Mszy świętej i powstrzymanie się od  niekoniecznych prac.

Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto w  niedzielę i dni świąteczne pracuje bez koniecznej potrzeby oraz bez ważnego powodu opuszcza niedzielną i świąteczną Mszę świętą.


PRZYKAZANIE BOŻE IV

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy kochali i szanowali naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz pamiętali o nich w modlitwie.

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz sprawia im przykrość lub martwi ich swoim postępowaniem, a także nie modli się za nich.


PRZYKAZANIE BOŻE V

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować zdrowie oraz życie fizyczne i duchowe swoje i innych ludzi. A także chce byśmy szanowali zwierzęta i całą przyrodę.

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto niepotrzebnie naraża życie lub zdrowie swoje i innych, kto zabija drugiego człowieka, kto gniewa się i nie chce przebaczyć, a także ten, kto męczy zwierzęta i niszczy przyrodę.


PRZYKAZANIE BOŻE VI

W szóstym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować ciało człowieka jako piękne i święte, dlatego też dał człowiekowi poczucie wstydu. To przykazanie stoi również na straży szczęścia małżeństwa, rodziny i dzieci.

Przeciw szóstemu przykazaniu grzeszy ten, kto w słowach, myślach i uczynkach zachowuje się bezwstydnie wobec siebie lub innych, kto ogląda nieskromne filmy lub zdjęcia lub podgląda innych. Grzeszy również ten, kto zdradza lub opuszcza swoją żonę lub męża.


PRZYKAZANIE BOŻE VII

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy szanowali własność zarówno swoją jak i innych, a także rzeczy społeczne oraz nie przywłaszczali sobie własności cudzej, nie oszukiwali innych i oddawali rzeczy pożyczone.

Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swojej własności, kto kradnie cudzą własność lub ją bezmyślnie niszczy, kto oszukuje innych lub nie oddaje pożyczonych przedmiotów i pieniędzy.


PRZYKAZANIE BOŻE VIII

W ósmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować prawdę oraz dobre imię swoje i naszych bliźnich i zachować tajemnicę.

Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy ten, kto kłamie, nie zachowuje tajemnicy, plotkuje, obmawia lub oczernia bliźniego.


PRZYKAZANIE BOŻE IX i X

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy rozwijali w sobie dobre pragnienia oraz starali się panować nad swoimi zachciankami, pożądaniami i złymi myślami

Przeciwko dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy ten, kto dąży do złych czynów, kto jest wciąż zazdrosny, chciwy i nieżyczliwy dla innych.


GRZECH I WARUNKI SPOWIEDZI

Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga, czyli świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych i kościelnych.

Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy albo w rzeczy ważnejale nie całkiem świadomie i nie całkiem dobrowolnie.

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy myślą, mową, uczynkiem i przez zaniedbanie dobra.

Żal za grzechy jest to uznanie swojej winy i przeproszenie Boga za wszystkie grzechy, które popełniliśmy.

Żal doskonały jest wtedy gdy przepraszamy Boga dlatego, że go kochamy jako Ojca, którego obraziliśmy grzechami.

Żal niedoskonały jest wtedy, gdy przepraszamy Boga, ponieważ boimy się kary za grzechy.

Mocne postanowienie poprawy jest to obietnica unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz okazji, która prowadzi do grzechu.

Szczera spowiedź jest to wyznanie przed kapłanem wszystkich popełnionych grzechów ciężkich, a także lekkich dla uzyskania odpuszczenia grzechów.

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy lub szkody.komentarze 4

Maria

Styczeń 12, 2020at 5:26 pm

Dużo Zdrowia siły, cierpliwości . Będzie brakować księdza. Nie zapomnimy i będziemy pamiętać. Szczęść Boże

  Admin

  Styczeń 12, 2020at 11:53 pm

  Dziękuję!

Maria

Styczeń 11, 2020at 12:11 pm

Szczęść Boże. Proszę księdza co się dzieje ? dlaczego tak szybko co z komunią bierzmowaniem scholka Pożegnanie 😞

  Admin

  Styczeń 12, 2020at 3:45 pm

  Taka decyzja ks. Arcybiskupa.

Skomentuj