PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

TERMINARZ SPOTKAŃ PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
17 maja 2020 r.

CZYLI DO PIERWSZEGO PEŁNEGO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ

162dni 16godzin 41minut 31sekund


W niedzielę  8 grudnia 2019 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy świętej o godz. 11.00 poświęcenie i nałożenie dzieciom pierwszokomunijnym medalików.


TO JUŻ UMIEM, TO JUŻ ZNAM!  


PRZYKAZANIE BOŻE I

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje człowiekowi, aby pamiętał o Nim jako swoim Stwórcy, zawsze Go kochał, ufał Mu i oddawał mu chwałę oraz stawiał go w swoim życiu na pierwszym miejscu.

Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie dba o swoją wiarę, zapomina o Panu Bogu w modlitwie, kto wierzy w przesądy, zabobony i horoskopy, a także nie szanuje rzeczy i miejsc poświęconych.


PRZYKAZANIE BOŻE II

W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy Imię Boże oraz imiona świętych wymawiali z należną czcią oraz okazywali szacunek w słowach i czynach dla wszystkiego, co jest święte.

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto Imię Boże lub imiona świętych wymawia lekkomyślnie, w żartach lub w gniewie, kto przeklina oraz nadużywa imienia Boga i świętych, niepotrzebnie lub fałszywie przysięgając.


PRZYKAZANIE BOŻE III

W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje dla  naszego dobra, abyśmy świętowali niedzielę oraz inne dni świąteczne przez udział we Mszy świętej i powstrzymanie się od  niekoniecznych prac.

Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto w  niedzielę i dni świąteczne pracuje bez koniecznej potrzeby oraz bez ważnego powodu opuszcza niedzielną i świąteczną Mszę świętą.


PRZYKAZANIE BOŻE IV

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy kochali i szanowali naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz pamiętali o nich w modlitwie.

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz sprawia im przykrość lub martwi ich swoim postępowaniem, a także nie modli się za nich.


METRYKI CHRZTU

Metryki chrztu spoza parafii proszę dostarczyć do świąt Bożego Narodzenia 2019

ZDAWANIE MATERIAŁU

– tabelki z rozkładem treści „To już umiem, to już znam” wkleić do „Dzienniczka Duchowego”

– tekst do nauczenia podam na katechezie do wklejenia  (proszę nie szukać po różnych stronach w Internecie), ale sprawdzać w „Dzienniczku Duchowym” i na stronie parafialnej w zakładce PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

–  dwa rodzaje treści do zaliczenia:
1) dopiero po przepracowaniu na lekcji,
2) w dowolnym czasie, ale w terminie wyznaczonym z boku tabelki

DZIENNICZKI DUCHOWE

„Dzienniczek Duchowego Przygotowania do I Komunii Świętej” proszę sprawdzać czy są uzupełniane na bieżąco (NIE WYRĘCZAĆ DZIECKA!) Będą one niesione w procesji z darami podczas I Komunii świętej jako owoc duchowego przygotowania dziecka.

Duchowy Dzienniczek – tabelki do wydrukowania  


NABOŻEŃSTWA

 …z poświęceniem i wręczeniem dzieciom:

  • Różańców – niedziela 5.10.2019 –  godz. 11:00
  • Książeczek do nabożeństwa – niedziela 24.11.2019 – godz. 11:00
  • Medalików –  niedziela 8.12.2019 – godz. 11:00 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Świec – niedziela 9.02.2020 – godz. 11:00 – następna niedziela po Święcie Ofiarowania Pańskiego
  • Droga Krzyżowa – piątek – 20.03.2020 – godz. 17:15
  • Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych –  Niedziela Miłosierdzia 19.04.2020 – godz. 11:00 – proszę zaprosić rodziców chrzestnych
  • Obrazków – w dzień I Komunii świętej 17 maja 2020 r. (lub w Białym Tygodniu – np. na zakończenie)

PIEŚNI

Pieśni i piosenki, które uczymy się na katechezie w szkole będą na stronie w zakładce PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Proszę je wydrukować i wkleić do Dzienniczka Duchowego (nie zawsze w klasie jest na czym wyświetlić tekst).

STROJE KOMUNIJNE

Rodzice zdecydują jakie, ważne, żeby były skromne, proste, najlepiej wspólne ustalony jeden wzór dla chłopców i jeden dla dziewczynek.

DEKORACJA i SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA oraz DAR OŁTARZA

Rodzice uzgodnią z ks. Proboszczem

LITURGIA na MSZY ŚWIĘTEJ KOMUNIJNEJ

CZYTANIE I – ojciec / matka dziecka
CZYTANIE II – ojciec / matka dziecka
PSALM – ojciec / matka lub schola
MODLITWA WIERNYCH i PODZIĘKOWANIA – wypowiadają rodzice, a dzieci tylko wręczają kwiaty

PRÓBY ŚPIEWU i USTAWIENIA w KOŚCIELE

Termin zostanie jeszcze podany.


PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – Piątek 15 maja 2020  – godz. 16:30


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – 17 maja 2020 – godz. 11:00


BIAŁY TYDZIEŃ

Od poniedziałku do soboty (18 – 23 maja 2020)  – godz. 17:30 Majówka i Msza święta


PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA

TERMIN:  (do ustalenia) MIEJSCE: (propozycja) Zakopane – Sanktuarium św. Brata Alberta na Kalatówkach – Zachęcam do udziału całą rodziną jeśli to tylko możliwe.


Skomentuj