PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

TERMINARZ SPOTKAŃ PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
17 maja 2020 r.

CZYLI DO PIERWSZEGO PEŁNEGO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ

88dni 09godzin 55minut 40sekund


TO JUŻ UMIEM, TO JUŻ ZNAM!  


PRZYKAZANIE BOŻE I

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje człowiekowi, aby pamiętał o Nim jako swoim Stwórcy, zawsze Go kochał, ufał Mu i oddawał mu chwałę oraz stawiał go w swoim życiu na pierwszym miejscu.

Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie dba o swoją wiarę, zapomina o Panu Bogu w modlitwie, kto wierzy w przesądy, zabobony i horoskopy, a także nie szanuje rzeczy i miejsc poświęconych.


PRZYKAZANIE BOŻE II

W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy Imię Boże oraz imiona świętych wymawiali z należną czcią oraz okazywali szacunek w słowach i czynach dla wszystkiego, co jest święte.

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto Imię Boże lub imiona świętych wymawia lekkomyślnie, w żartach lub w gniewie, kto przeklina oraz nadużywa imienia Boga i świętych, niepotrzebnie lub fałszywie przysięgając.


PRZYKAZANIE BOŻE III

W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje dla  naszego dobra, abyśmy świętowali niedzielę oraz inne dni świąteczne przez udział we Mszy świętej i powstrzymanie się od  niekoniecznych prac.

Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto w  niedzielę i dni świąteczne pracuje bez koniecznej potrzeby oraz bez ważnego powodu opuszcza niedzielną i świąteczną Mszę świętą.


PRZYKAZANIE BOŻE IV

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy kochali i szanowali naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz pamiętali o nich w modlitwie.

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców i starszych oraz sprawia im przykrość lub martwi ich swoim postępowaniem, a także nie modli się za nich.


PRZYKAZANIE BOŻE V

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować zdrowie oraz życie fizyczne i duchowe swoje i innych ludzi. A także chce byśmy szanowali zwierzęta i całą przyrodę.

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto niepotrzebnie naraża życie lub zdrowie swoje i innych, kto zabija drugiego człowieka, kto gniewa się i nie chce przebaczyć, a także ten, kto męczy zwierzęta i niszczy przyrodę.


PRZYKAZANIE BOŻE VI

W szóstym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować ciało człowieka jako piękne i święte, dlatego też dał człowiekowi poczucie wstydu. To przykazanie stoi również na straży szczęścia małżeństwa, rodziny i dzieci.

Przeciw szóstemu przykazaniu grzeszy ten, kto w słowach, myślach i uczynkach zachowuje się bezwstydnie wobec siebie lub innych, kto ogląda nieskromne filmy lub zdjęcia lub podgląda innych. Grzeszy również ten, kto zdradza lub opuszcza swoją żonę lub męża.


PRZYKAZANIE BOŻE VII

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy szanowali własność zarówno swoją jak i innych, a także rzeczy społeczne oraz nie przywłaszczali sobie własności cudzej, nie oszukiwali innych i oddawali rzeczy pożyczone.

Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie szanuje swojej własności, kto kradnie cudzą własność lub ją bezmyślnie niszczy, kto oszukuje innych lub nie oddaje pożyczonych przedmiotów i pieniędzy.


PRZYKAZANIE BOŻE VIII

W ósmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować prawdę oraz dobre imię swoje i naszych bliźnich i zachować tajemnicę.

Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy ten, kto kłamie, nie zachowuje tajemnicy, plotkuje, obmawia lub oczernia bliźniego.


PRZYKAZANIE BOŻE IX i X

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy rozwijali w sobie dobre pragnienia oraz starali się panować nad swoimi zachciankami, pożądaniami i złymi myślami

Przeciwko dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy ten, kto dąży do złych czynów, kto jest wciąż zazdrosny, chciwy i nieżyczliwy dla innych.


GRZECH I WARUNKI SPOWIEDZI

Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga, czyli świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych i kościelnych.

Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy albo w rzeczy ważnejale nie całkiem świadomie i nie całkiem dobrowolnie.

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy myślą, mową, uczynkiem i przez zaniedbanie dobra.

Żal za grzechy jest to uznanie swojej winy i przeproszenie Boga za wszystkie grzechy, które popełniliśmy.

Żal doskonały jest wtedy gdy przepraszamy Boga dlatego, że go kochamy jako Ojca, którego obraziliśmy grzechami.

Żal niedoskonały jest wtedy, gdy przepraszamy Boga, ponieważ boimy się kary za grzechy.

Mocne postanowienie poprawy jest to obietnica unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz okazji, która prowadzi do grzechu.

Szczera spowiedź jest to wyznanie przed kapłanem wszystkich popełnionych grzechów ciężkich, a także lekkich dla uzyskania odpuszczenia grzechów.

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy lub szkody.


METRYKI CHRZTU

Metryki chrztu spoza parafii proszę dostarczyć do świąt Bożego Narodzenia 2019

ZDAWANIE MATERIAŁU

– tabelki z rozkładem treści „To już umiem, to już znam” wkleić do „Dzienniczka Duchowego”

– tekst do nauczenia podam na katechezie do wklejenia  (proszę nie szukać po różnych stronach w Internecie), ale sprawdzać w „Dzienniczku Duchowym” i na stronie parafialnej w zakładce PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

–  dwa rodzaje treści do zaliczenia:
1) dopiero po przepracowaniu na lekcji,
2) w dowolnym czasie, ale w terminie wyznaczonym z boku tabelki

DZIENNICZKI DUCHOWE

„Dzienniczek Duchowego Przygotowania do I Komunii Świętej” proszę sprawdzać czy są uzupełniane na bieżąco (NIE WYRĘCZAĆ DZIECKA!) Będą one niesione w procesji z darami podczas I Komunii świętej jako owoc duchowego przygotowania dziecka.

Duchowy Dzienniczek – tabelki do wydrukowania  


NABOŻEŃSTWA

 …z poświęceniem i wręczeniem dzieciom:

 • Różańców – niedziela 5.10.2019 –  godz. 11:00
 • Książeczek do nabożeństwa – niedziela 24.11.2019 – godz. 11:00
 • Medalików –  niedziela 8.12.2019 – godz. 11:00 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Świec – niedziela 9.02.2020 – godz. 11:00 – następna niedziela po Święcie Ofiarowania Pańskiego
 • Droga Krzyżowa – piątek – 20.03.2020 – godz. 17:15
 • Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych –  Niedziela Miłosierdzia 19.04.2020 – godz. 11:00 – proszę zaprosić rodziców chrzestnych
 • Obrazków – w dzień I Komunii świętej 17 maja 2020 r. (lub w Białym Tygodniu – np. na zakończenie)

PIEŚNI

Pieśni i piosenki, które uczymy się na katechezie w szkole będą na stronie w zakładce PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Proszę je wydrukować i wkleić do Dzienniczka Duchowego (nie zawsze w klasie jest na czym wyświetlić tekst).

STROJE KOMUNIJNE

Rodzice zdecydują jakie, ważne, żeby były skromne, proste, najlepiej wspólne ustalony jeden wzór dla chłopców i jeden dla dziewczynek.

DEKORACJA i SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA oraz DAR OŁTARZA

Rodzice uzgodnią z ks. Proboszczem

LITURGIA na MSZY ŚWIĘTEJ KOMUNIJNEJ

CZYTANIE I – ojciec / matka dziecka
CZYTANIE II – ojciec / matka dziecka
PSALM – ojciec / matka lub schola
MODLITWA WIERNYCH i PODZIĘKOWANIA – wypowiadają rodzice, a dzieci tylko wręczają kwiaty

PRÓBY ŚPIEWU i USTAWIENIA w KOŚCIELE

Termin zostanie jeszcze podany.


PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – Piątek 15 maja 2020  – godz. 16:30


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – 17 maja 2020 – godz. 11:00


BIAŁY TYDZIEŃ

Od poniedziałku do soboty (18 – 23 maja 2020)  – godz. 17:30 Majówka i Msza święta


PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA

TERMIN:  (do ustalenia) MIEJSCE: (propozycja) Zakopane – Sanktuarium św. Brata Alberta na Kalatówkach – Zachęcam do udziału całą rodziną jeśli to tylko możliwe.


komentarze 4

Maria

Styczeń 12, 2020at 5:26 pm

Dużo Zdrowia siły, cierpliwości . Będzie brakować księdza. Nie zapomnimy i będziemy pamiętać. Szczęść Boże

  Admin

  Styczeń 12, 2020at 11:53 pm

  Dziękuję!

Maria

Styczeń 11, 2020at 12:11 pm

Szczęść Boże. Proszę księdza co się dzieje ? dlaczego tak szybko co z komunią bierzmowaniem scholka Pożegnanie 😞

  Admin

  Styczeń 12, 2020at 3:45 pm

  Taka decyzja ks. Arcybiskupa.

Skomentuj