GRAFIK TYGODNIOWY

Ministranci

Lektorzy

Poniedziałek

1800

Franciszek Klima

Patryk Szydłowski

Bartosz Fudalej

Bartosz Jaborski

Ksawery Migacz

Kamil Kłos

Wtorek  700

Alan Kupiec

Adam Sendor

Tomasz Gauda

Tomasz Antończyk

Środa  700

Środa 1800

KANDYDACI:

Bartłomiej  Janusz

Mateusz  Porębski

Wojciech Fudalej 

Tomasz  Kołodziej

Patryk Modzelewski

Franciszek Baran

Grzegorz Pilch

Bartłomiej Sołga

Czwartek 700

Piątek 700

Piątek 1800

1. PIĄTKI  MIESIĄCA
wszyscy MINISTRANCI

3. PIĄTKI  MIESIĄCA
wszyscy LEKTORZY

Sobota 700

Grzegorz Kmiecik

Sobota 1800

Alan Duda


Skomentuj