PUNKTACJA ZA SŁUŻENIE

Punktacja

 

Służenie na Mszy świętej w niedzielę:

  • na swoim dyżurze + 2 punkty

  • nieobecność – 2 punkty

  • na innej Mszy świętej 0 punktów

 

Służenie na Mszy świętej w tygodniu:

  • na swoim dyżurze + 2 punkty

  • nieobecność – 2 punkty

  • na innej Mszy świętej + 2 punkty

 

Służenie na nabożeństwach + 2 punkty

 

Zbiórki i próby asysty:

  • obecność + 3 punkty

  • nieobecność – 3 punkty


Skomentuj