LIST PROBOSZCZA DO RODZICÓW

  • -

LIST PROBOSZCZA DO RODZICÓW

LIST DO RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH (i nie tylko)

Drodzy Rodzice!

Przy całym wysiłku Szkoły i Kościoła, nie istnieje proces wychowawczy bez Waszego udziału. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania oraz wsparci łaską sakramentu małżeństwa, jesteście także zobowiązani do troski o religijne wychowanie dzieci. Rodzina, którą tworzycie, może i powinna czuć się domowym Kościołem. Stąd tak ważna jest łączność z parafią, w której odbywa się m.in. przygotowanie do przyjęcia sakramentów.

Ten list nie jest niegrzeczną ingerencją w Wasze prywatne sprawy, lecz troską i uzasadnionym apelem do Was, abyście odważnie i chętnie zaangażowali się w przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i jego pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Nauka religii to nie tylko zbiór informacji o Bogu, to przede wszystkim pomoc w ożywieniu wiary, w nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.

Drodzy Rodzice, chciałbym Was prosić:

  • – zapoznajcie się z treścią katechizmu Waszego dziecka,
  • – organizujcie życie w domu tak, by dziecko miało możność uczenia się katechizmu i roztropnie mu w tym pomagajcie,
  • – rozmawiajcie z dzieckiem na tematy lekcji religii, czytajcie z nim Pismo Święte,
  • – uczcie dziecko mieć czas dla Pana Boga, uczęszczajcie z nim na Msze św. i nabożeństwa,
  • – dbajcie o dobrą atmosferę domu rodzinnego.

       Dzieci przypominają gabkę wchłaniającą w siebie klimat rodzinnego domu. Atmosfera jak panuje w domu jest wynikiem wielu elementów. Wszystkie muszą być dobre, aby atmosfera była dobra. Bo przecież chór nie zabrzmi poprawnie, jeśli choć jeden śpiewak będzie fałszował. Pragnę wskazać na te elementy, od których najczęściej zależy dobre wychowanie dziecka do Komunii Świętej.

  1. Nauczyć dziecko dostrzegać dobro i dać dobry przykład. Wartościowy przykład znaczy więcej niż dziesięć słów, a zły przykład niweczy i sto słów. Wychowuje się nie tylko przez to, co się umie, co się wie, lecz nade wszystko przez to kim się jest. Ogromną rolę spełnia świadectwo Waszego życia chrześcijańskiego, wierność wyznawanym wartościom.
  2. Okazać dziecku miłość. Ci, którzy nie byli w dzieciństwie właściwie kochani często w późniejszym życiu mają poczucie mniejszej wartości, osamotnienia, odrzucenia, przeżywają różnego rodzaju lęki. Wychowanie, w którym jest dużo miłości ze strony rodziców, przyczynia się do harmonijnego rozwoju dziecka.
  3. Mieć czas dla dziecka. Starajcie się nie być zmęczonymi na tyle, aby zabrakło siły i czasu na cierpliwe wysłuchanie dziecka. Gdy zabraknie rozmów z rodzicami dziecko zacznie się radzić innych ludzi, którzy nie mają obowiązku kochać je i rozumieć tak, jak kocha i rozumie matka i ojciec.

Drodzy Rodzice, proszę, przeżywajcie aktywnie razem ze swoim dzieckiem rok przygotowania pierwszokomunijnego w parafii. Podjęcie z Waszej strony starań i współpraca z parafią świadczą o odpowiedzialności, jaką ponosimy wspólnie za wtajemniczanie eucharystyczne dziecka.

Bóg niech błogosławi Waszym wysiłkom wychowawczym.

Ks. Proboszcz Piotr Studnicki