RÓŻANIEC WIERSZEM

  • -

RÓŻANIEC WIERSZEM

Różaniec do granic

Królowo Polski!

Jesteśmy u granic – trzymamy w rękach różaniec.

Modlitwa nasza płynie ku obłokom:

bądź naszą tarczą i opoką.

Niech wiara ojców naszych trwa w nas wiecznie.

Broń Naród Polski od wrogów skutecznie.

Królowo pokoju!

Jesteśmy na Orawie w Jabłonce.

Zza ciężkich chmur wychodzi słońce.

My wznosimy wysoko różaniec i modlimy się do Ciebie

O świat bez wojen, by zanikły waśnie,

Zagościła zgoda we wszystkich narodach.

Królowo różańca świętego!

Trzymamy się za ręce.

Wlej miłość ku bliźnim w każde ludzkie serce.

Naucz nas dostrzegać potrzebujących wokół siebie.

Zrozumienie, życzliwość, zgoda

Niech zamieszka w rodzinnych zagrodach.

Danuta Żmudzka, Zabierzów Bocheński 7.10.2017 r.


Zobacz też NIE MA TAKIEGO PROBLEMU